Hvordan skal vi gå videre med velferdsteknologi?

Velferdsteknologi-programmet ble etablert i 2013 og består av flere prosjekter, og skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Ca 340 kommuner er med i ulike prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger.


Solrunn Hårstad, rådgiver for Helse IKT i Værnesregionen. 

Værnes Respons er et interkommunalt samarbeid om responssentertjenester og betjener 12 kommuner. Vi var det 1. responssentret som tok i bruk integrasjon mellom journalsystemene og responssenterløsningen. Vår strategi for Værnes Respons er at vi skal ha en responssenterløsning som kan ta imot varsler fra ulike velferdsteknologi-løsninger. Pr i dag tar vi i mot varsler fra ulike typer trygghetsalarmer, sensorikk, medisindispensere og lokaliseringsteknologi. Vi er hele tiden i utviklingsfase for å se på hvordan vi skal kunne ta imot varsler fra andre typer teknologier som f.eks. medisinske målinger.


Neste periodes programsatsing (2022-2024)

Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet

Programleder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Bjørnar Andreassen fra Helsedirektoratet, gir en liten smakebit av hva man vil satse på i neste periode av programmet (2022-2024). Hva har vært særlig vellykket i satsningen så langt, hva beholdes av innholdselementene fra dagens program, hva endres?


Økt behov for digital helsekompetanse- NY velferdsteknologiens ABC

Cecilie Karlsen, Universitetet i Agder

Hvordan skal vi gå videre med velferdsteknologi? I sesjonen blir erfaringer og videreføringen av velferdsteknologiprogrammet tatt opp.

Tidligere i september 2021 hadde EHiN et webinar om videreføringen av velferdsteknologiprogrammet i perioden 2022-2024. Se webinaret her som en forsmak på sesjonen.

X Meeting Point