Erfaringer fra digital omsorg med robot under pandemien

Under pandemien ble vi mer eller mindre tvunget til å ta teknologi i bruk på nye måter for å løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren. Sesjonen vil ta opp hva som skal til for å implementere teknologi og sikre langsiktige gevinster for å møte fremtidens utfordringer.

I denne sesjonen vil vi beskrive hvordan teknologiske løsninger kan bidra til å gjøre hverdagen for eldre med demenssykdom litt bedre. Vi vil vise eksempler fra regionale og internasjonale prosjekt på hvordan teknologi kan brukes både hjemme og på sykehjem, samt hvordan eksisterende teknologi og tjenester må tilpasses for å imøtekomme nye utfordringer. Sesjonen ønsker å belyse hvordan vi tar med oss disse erfaringene videre for å sikre langsiktige gevinster i helse- og omsorgssektoren, samt bidra til vekst i helseindustrien?

Moderator: Hilde Færevik, SINTEF Digital, Helse

Deltakere i panelet er:

  • Martha Therese Gjestsen, SESAM, koordinator for intervensjonsteamet ved Stavanger Universitetssykehus
  • Vibeke Stølen, Klokkeklovnene
  • Hege Eiklid, Innocom
  • Kari Anne Dehli, Norway Health Tech, tidl. Indre Østfold kommune

X Meeting Point