Elektronisk medisinering fra pilot til fullimplementering

Det er en gjentagende utfordring for flere typer velferdsteknologi at kommuner setter i gang med «piloter» på teknologi som allerede er prøvd, testet og bekreftet at fungerer.

I denne sesjonen vil Stavanger kommune v/ Bjarte Bøe – spesialrådgiver, avdeling for e-helse og velferdsteknologi, og Asker kommune v/ Eli Sofie Berg, rådgiver/helseinformatiker ved senter for innovasjon og læring dele sine erfaringer om hvordan kommunen har jobbet mot å gjøre elektronisk medisinering til en integrert del av tjenestetilbudet.

Farmasøyt Maria Simmack fra Oslo, bydel Stovner, vil snakke om hvordan multidose ivaretar de fem R’ene i legemiddelhåndteringen, og hva konsekvensene av å ta feil legemiddel til feil tid kan være.

Sesjonen ønsker å gi et helhetlig innblikk i hvordan kommuner kan lykkes med å implementere elektronisk medisinering som en integrert del av tjenestetilbudet, samt hvilke langsiktige gevinster dette kan tilføre kommunen.

X Meeting Point