Åpningen EHiN 2021

På EHiN 2021 hilser vi den nye helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol velkommen inn i e-helselandskapet. Vi hører gjerne om visjoner for framtiden – og hvordan retningen Bent Høie har satt skal videreføres. Eller ikke.

Deretter kommer Lill Sverresdatter Larsen fra Sykepleierforbundet og lederen for Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross med korte innspill til statsråden om den digitale transformasjonen.

Vi vil ha en kort samtale med den nye lederen for Direktoratet for e-helse, Mariann Hornnes.

Vi avslutter denne åpningssesjonen med to internasjonale talere. Først et kort digitalt intervju med Wylecia Wiggs Harris, Chief Executive Officer for the American Health Information Management Association (AHIMA). Hun vil senere i programmet ha et direkte intervju fra USA (engelsk).

Til slutt hører vi på Emilie Uttrup, en ung dansk kvinne som måtte finne et nytt liv etter en alvorlig bilulykke. Hun bruker blant annet digitale verktøy for å bygge et internasjonalt nettverk for å hjelpe andre i samme situasjon (engelsk).

Moderatorer for denne sesjonen er Elisabeth Jakobsen og Nard Schreurs.

Digitalt X Meeting Point