Smarte sykehus

Innovasjon på sykehus  – hvordan jobbe smartere?

Deltakere:

  • Odd Arild Lehne, Oslo Universitetssykehus
  • Terje Gårdsmoen, Oslo Universitetssykehus
  • Linda Bokn, Helse Fonna

Moderator: Terje Gårdsmoen


Byggeprosjekter som innovasjon

Terje Gårdsmoen, Oslo Universitetssykehus.

Er byggeprosjektene en katalysator for endring? Kan vi utnytte byggeprosjektene for å skape nye konsepter, endrede arbeidsprosesser, implementere ny teknologi og drive innovasjon? Her deles tanker og ideer om hva som skjer og hvordan byggeprosjektene kan bidra til innovasjon og teknologisk utvikling.


Kontrolltårn for operasjoner på sykehus

Øyvind Skraastad og Odd Arild Lehne, Oslo Universitetssykehus.

Oslo universitetssykehus skal ved hjelp av innovasjonspartnerskap utvikle løsninger og systemer for planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomheten.

Vi gjennomfører mer enn 55000 operasjoner i året. Operasjonene skal planlegges, om de er elektive (planlagte) eller øyeblikkelig hjelp. Planleggingen ved OUS er i vesentlig grad manuell. Sykehusets digitale systemer for planlegging av bemanning, styring av rom og utstyr og pasientadministrasjon snakker i begrenset grad sammen. Konsekvensen av disse begrensningene er at sykehuset må kansellere 3000 operasjoner hvert år. De fleste strykes like før operasjonen skulle startet.

Målet er bedre pasientsikkerhet og bedre ressursutnyttelse i sykehuset.


Nytt sykehusbygg / Helse Fonna

Linda Bokn, avdelingsleder i Helse Fonna.

Helse Fonna åpnet i august -21 et nytt sykehusbygg på 18 000 m2 hvor man både har store endringer i organisering og arbeidsprosesser samtidig som man har tatt i bruk ny teknologi.

 

Digitalt X Meeting Point