Innovasjon for et bedre liv

Vi viser frem en rekke nye løsninger som bidrar til en bedre hverdag for pasienter og innbyggere.
Med oss har vi VilMer, Abel og DignaCare.
Moderator: Sturle J. Monstad

Øystein Landgraff, Daglig leder VilMer

Gjennom en digital plattform på vilmer.no skaper VilMer et stort mangfold av fysiske og digitale opplevelser for eldre på blant annet sykehjem og dagtilbud. Våre produkter:
– treffer beboere, ansatte, pårørende, frivillige og andre i lokalsamfunnet.
– effektiviserer og motiverer til personsentrert omsorg
– utnytter kraften i teknologien ved å gi mer til flere – sosial velferdsteknologi
– fungerer godt hver for seg, og gir enda mer sammen – synergier
– gir flere gode øyeblikk og skaper verdi ikke bare for de eldre, men for alle i kommunen
VilMer Opplevelser legger til rette for et unikt samspill i lokalsamfunnet. Via plattformen er det enkelt for helsepersonell å avtale besøk og aktiviteter som passer beboernes ønsker og interesser. Et mangfold av lokale, frivillige tilbydere har profil på vilmer.no og bidrar ut fra tid, lyst og interesser.

MinMemoria er et system for omsorg og kommunikasjon der brukerens livshistorie står i fokus. Pårørende fyller ut en profil for sin kjære. Den fungerer som et samtale- og dialogverktøy mellom pårørende og helsetjenesten. MinMemoria blir snart relansert på VilMers plattform. Det muliggjør økt persontilpasning av fysiske og digitale opplevelser.

Televindu er en videoplattform tilpasset personer med demens og kognitiv svikt. Audiovisuell sansestimulering brukes for å skape trygghet, vekke interesse, øke matlyst, og bidrar til å forebygge uro og angst. Plattformen inneholder flere hundre unike filmer.

VilMer VR omfatter VR-briller, flere hundre VR-filmer og en styringsapp som installeres på nettbrett/mobil. Helsepersonell styrer VR-brillene fra appen. Der kan de også se hva den enkelte pasient ser i sine briller, og de kan snakke sammen om innholdet.


DignaCare

Vegard Urnes, CEO i DignaCare

Selskapet SensCom AS har utviklet inkontinenssensoren DignaCare. DignaCare kombinerer sensorikk og data for å varsle om når beboer trenger tilsyn. Sensoren festes på utsiden av et hvilket som helst inkontinensprodukt og er gjenbrukbar i 12 måneder.

DignaCare sensoren er utviklet sammen med omsorgssektoren over en periode på ca 4 år for å utvikle en brukervennlig og bærekraft løsning. Omsorgssektorene dokumenter at teknologien muliggjør fantastiske gevinster som for eksempel:

  1. Økt livs kvalitet og verdighet igjennom individbasert omsorg, uavbrutt nattesøvn, teknologien er med på å redusere og forebygge infeksjoner som IAD (sår) og UVI.
  2. Bedre arbeidshverdag da DignaCare hjelper ansatte med å prioritere, reduserer helskift og delskift av seng, i tillegg til at det er enklere for ansatte å forstå og tilrettelegge for beboere
  3. DignaCare er en ressursoptimaliserende velferdsteknologi som reduser kostnadene ved utføre/drive omsorg, dog til en bedre kvalitet.

DignaCare er i bruk ved flere institusjoner i Norge og Sverige.


Simon Laugsand, CEO i Abel

ABEL er en e-helse plattform som muliggjør tettere og mer effektiv behandling av pasienter med diabetes, under- og overvekt/fedme, slag- og hjerteproblematikk, samt rehabilitering fra kirurgiske inngrep og muskel- og skjelettplager.

Plattformen er basert på maskinlæring og dataanalyse for å automatisere mange av arbeidsoppgavene til fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, spesialsykepleiere og leger, samt effektivisere de delene av behandlingsforløpet som inkluderer pasientdrevet behandling.

ABEL tilgjengeliggjør spesialkompetanse for flere pasienter, muliggjør tettere oppfølging og veiledning for hver pasient, skaper raskere rehabilitering og en enklere behandlingshverdag for pasientene, og reduserer arbeidsmengden for helsepersonellet.

I tillegg til å øke behandlingseffekten reduserer ABEL kostnadene per behandlingsforløp.

Digitalt X Meeting Point