Digitalisert behandlingstilbud for psykiske lidelser

Moderator: Thomas Bjella.


Kaja Betin, psykolog og leder av e-helseteamet ved Lovisenberg sykehus

Deler erfaringer med et moderne digitalisert behandlingstilbud for vanlige psykiske lidelser.


Psykisk helse i en digital tidsalder: Hvordan fremme iboende muligheter, kvalitet og brukeropplevelse?

Lene Søvold, klinisk psykolog og forsker

Denne delen tar for seg en generell presentasjon og diskusjon rundt de iboende egenskapene i digitale intervensjoner, hvordan evidensen for dem bygges, hvordan vi styrker og plasserer brukere i sentrum – samtidig som vi opprettholder den terapeutiske relasjonen.

-Hvilke fordeler og ulemper har forskjellige digitale intervensjoner og løsninger når det gjelder å behandle og forebygge psykiske lidelser? Hvordan kan vi differensiere en god løsning fra en mindre god?
-For hvem og når passer disse løsningene? Hvordan sikrer vi etisk bruk?
-Hvordan engasjerer vi brukere til en mer aktiv rolle i egen behandling gjennom disse løsningene?
-Hvordan opprettholdes og styrkes den terapeutiske relasjonen i denne sammenhengen?


Henriette Lauvhaug Nybakke, Rådgiver for Nasjonalt senter for e-helseforskning

Unges erfaringer med psykisk helsebehandling på skjerm

Digitalt X Meeting Point