Kan Norge bli best i hjemmeteknologi?

Norge har en befolkning som er vant til digitale verktøy. Gjennom banktjenester og skattemelding er dette en del av hverdagen. Utfordringene i helsetjenesten vil også kreve stor grad av digitalisering, både digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus fordrer dette. Og det mangler ikke på innovasjon og spennende løsninger i denne sektoren.

Bli med når vi ser på hva som er mulig og hva som er utfordringene ved testing, implementering og bruk av hjemmeteknologi.

Vi tar pulsen i det norske innovasjonsmiljøet, med gode  nyheter om økt aktivitet og store muligheter, men også kartlegge noen hindringer til at både selskapene og Norge kan ta neste steg.

Moderator: Anita Moe Larsen

Digitalt X Meeting Point