Sikkerhet i helse

Sikkerhet innen helse er et av de viktigste og vanskeligste temaene å komme seg rundt når det kommer til innovasjon og nye digitale løsninger for helsesektoren. Dermed er det ikke gitt at et produkt kommer ut på markedet, tross at det er en god idé.

Moderator: Synnøve Farstad


Trygve Daae, Buypass, Caroline Sandtorv, Yubico og Andreas Mossnelid, Secmaker

I Trondheim kommune drives det et prosjekt som innfører en tofaktor-autentisering (2FA) i form av en fysisk brikke, en usb som kan henges på nøkkelknippet. 2FA er et enkelt og effektivt grep for å øke sikkerhet, men Yubikey som blir tatt i bruk i Trondheim kommune har en visjon om å gjøre innlogging mer effektivt.

Dette er et eksempel på en effektiv og enkel løsning, med flere praktiske fordeler.

I denne sesjonen retter vi blikket mot nye og fremtidsrettede autentiseringsløsninger.


Sikkerhet og personvern i programvareutvikling

Pejman Heibø-Bagheri, sikkerhetsleder i Norsk helsenett.

Så godt som alle ønsker å dreie mot større agilitet og selvstyring i produktutvikling. Men hva er viktige fokusområder for å lykkes med å bygge inn sikkerhet og personvern i programvareutvikling i virksomheter som satser på selvstyrte teams? Pejman tar utgangspunkt i vår virksomhet og hva vi gjør, hva vi må jobbe med, og hvordan sikkerhetsledere jobber for å lykkes med dette.

Digitalt X Meeting Point