Helsehjelp på nye måter

Kan digitale løsninger gi smartere omsorg og helsehjelp på  nye måter?

Helsevesenet står overfor kapasitetsutfordringer og forventninger om endringer for pasientenes helsetjeneste i årene som kommer.

Tellu og SINTEF har i samarbeid med kommuner og sykehus siden 2018 jobbet med utvikling av teknologi som kan gi helsehjelp på nye måter – smartere omsorg.

Tellu demonstrerer i praksis løsninger for kamerabaserte tilsyn og digital hjemmeoppfølging med tilhørende applikasjoner og funksjoner.

Kamerabaserte digitale tilsyn har vært i bruk for personer med demens på Økernhemmet i Oslo kommunene og digital hjemmeoppfølging har vært i bruk ved Avansert hjemmesykehus for barn (AHS) ved Ahus. Kamerabaserte digitale tilsyn har forbedret kvalitet og frigjort tid på institusjon og digital hjemmeoppfølging har forenklet dialogen med pårørende rundt behandling og oppfølging av barn i hjemmesykehus.

Erfaringer vil bli presentert av leder for henholdsvis Økernhjemmet og AHS.

«JA! Men …»: Avslutningsvis presenterer SINTEF læringspunkter og suksesskriterier for hvordan teknologi kan bidra til smartere helsetjenester og helsehjelp på nye måter.

Moderator: Mette Røhne, SINTEF og Elin Sundby Boysen, SINTEF

Deltakere:

  • Mette Røhne, SINTEF
  • Elin Sundby Boysen, SINTEF
  • Rune Wilhelmsen, Tellu
  • Lisa Johanne Fosshaug, Ahus
  • Turid Mood Økernhjemmet, Oslo kommune

Digitalt X Meeting Point