Er datadeling mulig etter Schrems II?

Hvordan får vi til å dele helsedata trygt, og med personvern ivaretatt? Hvordan påvirker GDPR og annen lovgivning hvordan vi må tenke rundt deling av digitale helsedata? Hvordan kan vi bruke teknologien som en medspiller til det regulatoriske, i stedet for at det blir teknologien i seg selv som utfordrer personvernet?

Deling av data i skyen gir nye muligheter for å dele data i «realtime», også på tvers av landegrenser. Hvilke fordeler og utfordringer har vi med datadeling via skyløsninger? Etter Schrems II dommen fra i fjor har dette blitt et høyaktuelt tema, da de største (og beste..?) skyleverandørene er amerikanske. Hvilke konsekvenser har dommen for bruk av amerikanske skytjenester og leverandører innenfor norsk helsesektor?

  • Einar Martin Aandahl, CEO i Ledidi
  • Luca Tosoni, Datatilsynet
  • Giske Ursin, Kreftregisteret
  • Marit Larsen Haarr, Norsk Helsenett SF

Moderator: Sverre Fossen, Norsk helsenett

Digitalt X Meeting Point