Fra papirlapp til mobilapp på sengepost – Erfaringer etter ett år

Moderator: Sturle J. Monstad

Fra papirlapp til mobilapp på sengepost – Erfaringer etter ett år

Nina Nedregård Jensen, Department manager, Nordlandssykehuset HF & Silje Therese Kristensen, Rådgiver Klinisk IKT, Nordlandssykehuset HF.

For ett år siden gikk helsepersonell på sengeposter i Nordlandssykehuset fra å registrere vitale parameter på lister og papirlapper til å gjøre dette via Medanetsappen. Vi har spurt helsepersonellet hvordan de nå opplever å bruke Medanets og hvordan det påvirker deres hverdag og pasientbehandlingen.


Fra papir til Prevent : Digitalisering av c-19 oppfølging i Oslo og Larvik

Meetali Kakad, Chief Medical Officer i Dignio.

Dignios digital hjemmeoppfølgingsløsning har blitt brukt til å følge opp 40000+ COVID pasienter i Norge. Smittevernteamene kunne gå fra manuell gjennomgang av papirlister til en digital løsning med triageringsstøtte. Muligheten for rask identifisering av pasienter som viste tegn til forverring skapte trygghet hos COVID pasienter og deres familier og gjorde arbeidsprosesser langt mer effektive for helsepersonell. Vi presenterer erfaringene våre fra høyhastighetsinnføring av digital hjemmeoppfølging under pandemien.

Digitalt X Meeting Point