Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er sektorovergripende og krever koordinering og samhandling på tvers. Hvilke barrierer er det for skalering, internt i den enkelte virksomhet og eksternt. Er det organisatorisk, kulturell, og teknologisk motstand eller er det manglende kompetanse og lederforankring. Hva med virksomhetenes forventninger om raskt å kunne ta ut gevinster – hvilke erfaringen har vi og hva skal til for å lykkes med gevinstrealisering.

Moderator: Kirsten Petersen, prosjektleder Helsedirektoratet

Deltakere:

  • Liv Heidi Brattås Remo, Helsedirektoratet
  • Grete Kvernland-Berg, PA Consulting
  • Janne Dugstad, Universitetet i SørØst Norge
  • Christian Skattum, Statsviter og Lege

Digitalt X Meeting Point