Verktøy mot underernæring

Dette er en sesjon som samler flere løsninger for ernæring.

 

Moderator: Holly Ankjell, Diakonhjemmet sykehus


FoodCapture

Mari Mohn Paulsen, førsteamanuensis hos Universitetet i Oslo, og Dagfinn Bergsager, leder for mobilapp og webutvikling

Forskningsprosjektet MinMat ble gjennomført på Rikshospitalet ved bruk av mobilapp på iPads som ble delt ut på sengepostene. Etter at prosjektet ble avsluttet i 2019 har det blitt publisert 4 vitenskapelige artikler som viser at bruk av et slikt verktøy reduserer underernæring og at langt flere pasienter får ernæringsbehandling og oppfølging. Helsepersonell og pasienter synes verktøyet er enkelt å bruke. Pasientene blir mer bevisst på egen ernæringssituasjon og motivert til å spise for å dekke sitt behov. Helsepersonell erfarer at MinMat er mer pålitelig, motiverende og tidsbesparende sammenlignet med dagens praksis med papirbaserte metoder.

FoodCapture er utviklet og driftet av Universitetet i Oslo og bruker Tjenester for sensitive data (TSD) som infrastruktur. IT-løsninger til forskning ved UiO blir nå også tatt i bruk klinisk. Dette gjør det også enklere å kjøre kliniske forskningsprosjekter sammen med produktet, ettersom tekniske infrastruktur er lagt til rette for dette. Kombinasjon av forskning og klinikk gjør at vi kan bruke det nyeste av teknologi samtidig som vi garanterer for personvern og sikkerhet.

UiO leverer utvikling og infrastruktur, men eget selskap etablert via inven2 står som eier.

FoodCapture ble sommeren 2021 et CE-godkjent som klinisk verktøy.


APPetitus

Geirr Halvorsen, APPetitus

Forskere ved UiO har i samarbeid med fire kommuner utviklet et verktøy som kan hjelpe kommunene i arbeidet med å både forebygge og behandle. Utfordringen er å ta det i bruk.

APPetitus er et nevnt verktøy i Stortingsmeldingen «Leve hele livet» og Nasjonal Handlingsplan for bedret kosthold og i den nye Strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre. Den kan brukes av målgruppen selv, deres pårørende, og er et verktøy for kommuner og andre som jobber med kartlegging og oppfølging av ernæring.

APPetitus støtter opp om dere ønsker et nytt konsept for forebygging og behandling.

– Helsepersonell: Forenkler screening/utredning, behandling, oppfølging og rapportering
– Ufaglært/faglært pleiepersonell: Lærer om ernæring, letter servering, kan enkelt overføre informasjon
– Brukeren selv: Inspirasjon til variasjon, lage handleliste, huske, og måle hva du spiser
– Pårørende/frivillige: Hjelp til å handle, unngå å mase om mat, spise sammen


 

Digitalt X Meeting Point