Best practices: Europe and Skåne

In this session we get inspiration from other European sites. Dedalus is an Italian/Eurpean company, working with the digital organisation of healthcare in mutiple countries. Skåne is one of Swedens regions.

Moderator: Nard Schreurs, CEO EHiN og Bard Seiersnes, Bearingpoint


Andrea Fiumicelli, CEO for Dedalus group
Andrea will talk about connecting the clinicians and citizens to a centralized platform and and will provide insights & experiences from European best practices – based on a ‘thought leadership’ perspective.

Harald Roos, Region Skåne & Ulf von Greiffencrantz, seniorkonsulent Bearingpoint Malmö
Region Skåne startet implementeringen av deres Cerner-løsning gjennom programmet Skånes Digitale Vårdsystem (SDV). Løsningen skal omfatte både primær- og spesialisthelsetjenesten i regionen, og må implementere en rekke tilpasninger for å kunne fungere i den svenske helsetjenesten. Det er også et ønske om å skape et økosystem som legger til rette for innovasjon og verdiskapning i integrasjon med Cerner-løsningen. Hvilke erfaringer har de gjort seg i Skåne som også er relevante for Norge?
(foredraget på svensk)

Digitalt X Meeting Point