Mestring av eget liv

Moderator: Sverre Fossen


Nina Danielsen, daglig leder av Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging.

Stiftelsen ELPIS er opptatt av at mennesker som har selvmordstanker skal få help til å mestre tankene og følelsene sine. Et av flere tiltak og verktøy de fremmer er den prisvinnende appen Stay Alive. Den har vært tilgjengelig for allment bruk i Storbritannia siden 2014 og er en av få selvhjelps-apper som følger kliniske retningslinjer for selvmordsforebygging. Den er gratis, fremmer mestring av selvmordstanker og -atferd og gir råd til pårørende og helsepersonell. En brukerundersøkelse har vist at appen Stay Alive kan redde liv. Appen har blitt oversatt til norsk av Stiftelsen ELPIS selvmordsforebygging, slik at den kan komme norske brukere til gode.


Tore Haslemo, avdelingsleder ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus.

Prosjektet Startdose ble tildelt regionale innovasjonsmidler fra Helse SørØst i 2020. Startdose utvikles som et beslutningsstøtteverktøy for legemiddeldosering. Prosjektet springer ut fra utstrakt forsknings og utviklingsarbeid på persontilpasset medisin fra Senter for psykofarmakologi. Avdelingen utfører farmakogenetiske tester og konsentrasjonsmålinger av psykofarmaka for pasienter fra hele Norge. Deepinsight er samarbeidspartner på Startdose-prosjektet og tester nå maskinlæringstilnærminger for å utvikle doseringsalgoritmer.


Henning Meier, Daglig leder i Overvinne – SuperEgo AS

1 av 4 mennesker sliter til enhver tid med bekymringer, angst, depressive tanker, grubling, stress og samlivs-problemer. Det er vanlig å føle skam rundt dette. Mange faller utenfor og identifiserer seg ikke som brukere av dagens system. De fleste kan ordne opp i sine vansker på egenhånd, men vet ikke alltid hvordan, eller hva slags informasjon de kan stole på. Det skjer lite mellom psykologtimene, selv om det er nettopp mellom timene man bør ha tilgang til støtte.

Med vårt system ønsker vi å fylle tomrommet som oppstår der vanlige fungerende mennesker ikke får behandling når de har det tøft. Vårt selskap ønsker å redusere barrierer mot behandling og forbedre tilgangen til individtilpasset, evidensbasert psykologisk behandling.

Som ved all annen teknologi og innovasjon, kreves det at helsehjelpen følger allmenne standarder for helsehjelp sikkerhet og personvern. Vår løsning er utviklet for å gi profesjonell, digital psykologi gjennom hjelp og støtte pakket inn i en app, eller sammen med våre onlinepsykologer. Brukeren kan selv velge hva som passer best på bakgrunn av forskningsbaserte anbefalinger.

I løsningen bestemmer brukeren selv når og hvor hen vil ha råd og støtte i hverdagen mot blant annet engstelse, tristhet, grubling og stress. Løsningen er laget av norske psykologer og bygger på de samme manualene som brukes i vanlig psykologbehandling. Bak løsningen ligger et algoritmebasert system som gir brukeren støtte i form av daglige lydfiler basert på egen foregående emosjosbasert input.

Appløsningen er laget for å kunne være nok i seg selv, men kan også være et tillegg for vanlig, eller digital behandling med onlinepsykologer som er opplært i løsningens innholdsverktøy og algoritme.

Systemet er utviklet for å fylle et tomrom der vi kanaliserer vi mennesker med problemer til riktige verktøy og sørger for at de best mulig kan overvinne sin utfordring. Slik bidrar vi med bærekraft til å avlaste både individer, helsevesen og samfunn.

Digitalt X Meeting Point