Gravitate Health

Gravitate Health skal bidra til digitale løsninger med bedre tilgang til, og noe tilrettelegging av, informasjon om egen helse og medisiner, samt styrke informasjonsforståelse for å sikre tryggere legemiddelbruk. Prosjektet er et offentlig-privat partnerskap med 39 partnere fra 15 land i Europa og USA, og finansieres av Horizon2020 og EFPIA (European Federation of Pharmacutical Industries and Associations). Prosjektet ledes fra Universitetet i Oslo (public partner Coordinator) og Pfizer Limited (Industry Lead).

I dag får vi som innbyggere og brukere av medikamenter først og fremst informasjon om produktene i form av et papirbasert pakningsvedlegg som følger med medisinen, eller ved å gå til Felleskatalogen. Dette gir en rekke praktiske utfordringer. Innholdet i pakningsvedleggene er ikke så lett å forstå, det er ikke all informasjon som relevant for mange pasienters behov, eller teksten er gjerne lang og har ofte liten skrift. Problemene med å forstå, lese og nyttiggjøre seg informasjonen kan forverres av aldring, komplekst sykdomsbilde og kroniske sykdommer. Mange pasienter må forholde seg til flere pakningsvedlegg fordi de tar flere forskjellige medisiner, og informasjonen er ikke alltid på det språket man ønsker.

For å støtte den pågående digitale transformasjonen av helsevesenet i hele EU, er bidraget fra dette prosjektet å gjøre legemiddelinformasjon fra autoriserte kilder digitalt tilgjengelig og mer tilrettelagt for pasienter og helsepersonell. Informasjon om legemidler er underlagt strenge reguleringer og vitenskapelige valideringsprosedyrer, og spiller en sentral rolle i forskrivning, utlevering og bruk av legemidler. Det kan være betydelige folkehelsegevinster ved å bedre etterlevelse og forståelse av legemidlene.


Gravitate Health prosjektets mål og visjon.

Anne Moen, Coordinator, professor, Universitetet i Oslo.


Tidlige konsepter med tilrettelegging av informasjon

Petter Hurlen, overlege, klinisk informatikk, Akershus Universitetssykehus.


Samarbeid for distribusjon og bruk av pakningsvedleggene.

Linn Camilla Svenningsen, Head of Regulatory Affairs Norway, Global Regulatory Affairs – International, Pfizer.


 

Digitalt X Meeting Point