Helseplattformen

Moderator: Eirik Nikolai Arnesen


Helseplattformen – visjon blir virkelighet i Midt-Norge

v/ Torbjørg Vanvik


Slik blir løsningen for sykehus, fastleger og kommuner

v/ Øyvind Høyland


Felles språk i Helseplattformen, et stort bidrag til et nasjonalt, standardisert helsespråk for helhetlig samhandling

v/ Mona Stedenfeldt

X Meeting Point