Syntetiske data – er det framtiden for AI?

Hvordan jobbes det med å ta i bruk AI (kunstig intelligens) for å skape syntetiske data? Og hva skal vi egentlig med syntetiske data?

Norsk helsenett jobber for knytte helse Norge sammen gjennom digitalisering slik at helsepersonell og innbyggere har tilgang til sikrede data. Dette krever stor innsats på politisk nivå, og ikke minst på teknisk nivå.

NHN har i samarbeid med offentlige og private aktører i flere år jobbet med å tilby kvalitetssikrede løsninger og syntetiske data til helsesektoren. Gjennom bruk av AI og maskinlæring er det ønskelig å effektivisere arbeidsprosesser innen kvalitetssikring, opplæring og kunnskapsutvikling. Derfor utvikler de nå en selvbetjeningsløsning hvor man bedre kan utnytte syntetiske testdata i sin virksomhet.

Kom for å bli inspirert om vår løsning som kanskje kan bedre din hverdag? Sesjonen er for helsepersonell som jobber/er engasjert i teknologisk utvikling, kvalitetssikring, opplæring og kompetanseutvikling, it-medarbeidere som ønsker en riktig løsning og for ledere innen disse områdene.

Deltakere:

  • Per-Morten Rummelhoff, Norsk Helsenett
  • Nina Marie Wahl, Capgemini
  • Fiona Ring Østensvig, Norsk Helsenett
  • Torstein Aars, Sykehuspartner

Digitalt X Meeting Point