Digital hjemmeoppfølging

I denne sesjonen blir tre smarte løsninger fra tre ulike sykehus presentert.


LOVePROM – gir pasienten en stemme i klinikk og statistikk, ved hjelp av elektronikk

v/Per Arne Holman, analysesjef ved Lovisenberg diakonale sykehus.

Kan «Lovisenbergmodellen» hjelpe oss mot målet om å inkludere langt flere pasienters vurdering av nytte (PROM) og erfaringer (PREM) i lokale, regionale og nasjonale kvalitetsregistre?

Lovisenberg DPS har i åtte å arbeidet med å automatisere innsamling av PROM til klinisk bruk, som gjenbrukes i et lokalt kvalitetsregister. Løsningen, som omfatter teknologi, organisasjon og fag, har fått mye positiv oppmerksomhet. De fleste andre sykehus i Helse Sør-Øst har nå inngått en samarbeidsavtale med Lovisenberg om å få til det samme.


Mitt liv mitt ansvar – utprøving av digital hjemmeoppfølging for pasienter med kols

v/Bendik Westlund Hegna, programleder for satsningen på den eldre pasient ved Akershus Universitetssykehus.

Ullensaker, Gjerdrum og Akershus universitetssykehus (Ahus) har sammen med Siemens Healthineers jobbet med digital hjemmeoppfølging(DHO) for pasienter med kols. Vi vil i dette foredraget dele våre erfaringer fra et unikt samarbeid mellom sykehus og kommuner om bruk av digital hjemmeoppfølging ved forsterket utskrivelse fra sykehus og oppfølging fra kommunen.

Fra 2021 har Ahus tilbud digital hjemmeoppfølging for et utvalg av sine pasienter ved utskrivelse. Målgruppen er pasienter innlagt med forverrelse av kolssykdom. Pasientene som deltar vil få utarbeidet en digital egenbehandlingsplan under sykehusinnleggelsen. Etter utskrivelse mottar pasientene forsterket utskrivelse med bruk av digital hjemmeoppfølging i 2-3 uker fra sykehuset.  Etter endt oppfølging fra sykehuset vil Ullensaker kommune overta oppfølgingen på vegne av alle inkluderte pasienter.

Innlegget vil fokusere på:

  • Tjenesteforløpet – Forsterket utskrivelse fra sykehuset og overgang til kommunal oppfølging med bruk av DHO
  • Digital egenbehandlingsplan – Utviklingsprosessen, testing samt erfaringer fra bruk i prosjektet.

Smarte løsninger med ny teknologi for at eldre med kroniske sykdommer kan bo hjemme

v/ Sverre Bergh, Sykehuset Innlandet

Bergh er prosjektkoordinator for SMILE, et Europeisk forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal utvikle smarte løsninger med ny teknologi for å hjelpe eldre med kroniske sykdommer med å bo hjemme, uavhengig av hjelp fra helsetjenesten.

Digitalt X Meeting Point