Kommunenes arbeid på e-helseområdet

Digitalisering av helsevesenet er nødvendig for å møte de demografiske utfordringene, og ikke minst effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. Heldigvis er det mange nasjonale og lokale e-helsetiltak pågang. Utfordringen er at det  ikke er nok ressurser eller midler til å løse alt på en gang. Derfor er det viktig å prioritere områdene som skaper mest verdi for innbyggere, helsepersonell og kommunen i tiden fremover.

Men hvordan kommer vi dit, hva er det viktigst å gjøre først og hvordan skal alt finansieres?

Sesjonen vil se nærmere på hva som bør prioriteres den neste 3 – 5 årene innen e-helse i kommunal sektor, og hvordan vi øker gjennomføringsevnen slik at kommunene kan få nødvendige gevinster på kort og lang sikt.

Kommunenes arbeid på e-helseområdet:

  • Hva må prioriteres?
  • Hva er viktigst?
  • Hvor går vi nå?

Moderator: Terje Wistner

Innholdet til denne sesjonen er i samarbeid med KS.

Digitalt X Meeting Point