Panelsesjon om digital hjemmeoppfølging

Høsten 2021 har Nasjonalt senter for e-helseforskning sammen med Sunnaas sykehus, Universitet i Agder og Livsglede for eldre lansert en flunkende ny webinarserie om digital hjemmeoppfølging. Her møtes fastlegene, kommunehelsetjenesten, sykehusene og forskningsmiljøene, og vi har lært mer om videokonsultasjoner, digital samhandling, digitale sårtjenester og digital psykisk helsehjelp. Serien har slått an, og annenhver fredags morgen samler mange hundre deltakere fra hele landet seg foran PC-en med kaffekoppen.

På panelsesjonen hos EHiN tar vi med oss temaene som har blitt presentert og diskutert i løpet av høsten, og viderefører samtalen. Volumet av digitale hjemmetjenester og videokonsultasjoner økte voldsomt under pandemien. Hva skjer i kommunene og sykehusene nå når landet er åpnet igjen? Hva skal til for å lykkes med digital samhandling på tvers av helsetjenestene, og hvordan skaper vi robuste, digitale tjenester? Hvordan sikrer vi gode helsetjenester til alle når helsetjenesten digitaliseres, hvordan unngår vi et digitalt utenforskap? Sist, men ikke minst: Hva er kunnskapsbehovene og hva må vi forske mer på? Vi tar opp disse og flere tema i panelet som ledes av dr.med Gro Berntsen (Nasjonalt senter for e-helseforskning). Med oss i panelet har vi også Helsedirektoratet og noen av innlederne fra høstens webinarserie.

Det vil bli arrangert en åpen mottakelse etter panelsesjonen der samtalene kan videreføres.

Sesjonen har fått støtte fra Forskningsrådet.

Deltakere:

  • Bjørnar Alexander Andreassen, Helsedirektoratet
  • Gro Berntsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning
  • Morten Lauknes
  • Anne-Kari Minsaas, Pensjonistforbundet
  • Tor Magne Johnsen, Lege / Forsker
  • Børge Lønnebakke Norberg, Lege / Forsker

Digitalt X Meeting Point