Holocare, Telelogopedi og hjemmetriage

Moderator: Sveinung Tornås


Telelogopedi

Sunnnaas Sykehus

Telelogopedi for pasienter med Afasi har blitt prøvd ut i flere ulike trinn på Sunnaas sykehus siden 2012 og munnet ut en PhD i år som nettopp har blitt godkjent. Man har blant annet undersøkt om og hvordan pasienter med språkvansker og delvis andre kognitive utfordringer klarer å forholde seg til behandling via video, om behandlingen har (god) effekt og pasientenes opplevelse/tilfredshet med tilbudet.

I 2021 har Sunnaas med samarbeidspartnere finansiert av HSØ jobbet med å utvikle en tjenestemodell for implementering og oppskalering av tjenesten som inkluderer identifisering av barrierer for en slik tjeneste for å komme frem til en bærekraftig og tilpasset modell som kan tas i bruk på Sunnaas og andre. Per tiden utføres første reelle utprøving av tjenesten i klinisk drift med 3 ulike sykehus i HSØ området.


HoloCare presence – fremtidens terapeuter kommer hjem til deg som hologrammer

Hologram skaper nærvær på avstand

Sunnaas Sykehus

Fokuset på terapi på avstand har av en opplagt grunn fått fokus det siste halvannet året, og har åpnet manges øyne for mulighetene – men også for ulempene. HoloCare Presence benytter avansert tredimensjonal hologram teknologi til å skape et varmt og nært møte mellom pasient og behandler på en innovativ og bærekraftig måte.

  • Vi tenker på videomøter som dårlig erstatning for fysiske, men her åpnes for ny samhandling som ikke er mulig ved fysiske møter
  • Hvilke helsetjenester kan skapes med slik teknologi, og hvordan kan det bidra til bærekraft?
  • Du få se konkret eksempel på live hologram

Inga fler piloter – Digital vård för alla medborgare
Andreas Ringman Uggla, dep. CEO of the Doktor24 Group, M.D., Ph.D.
Det svenske selskapet Platform24, viser erfaringer fra legetjenester hjemme, blant annet hjemmetriage.

Digitalt X Meeting Point