Status for felles kommunal journal

Felles kommunal journal (tidligere Akson) ble fra høsten 2020 videreført under ledelse av kommunesektoren.

Samarbeidsprosjektet har i 2021 innledningsvis gjennomført en reorientering og Felles kommunal journal konkretiseres nå med utgangspunkt i sentrale prinsipper som; stegvis utvikling, økosystem hvor en journalplattform står sentralt og hvor ulike løsninger skal spille sammen. Det legges opp til innovasjon og næringsutvikling.

I denne sesjonen presenteres status for Felles kommunal journal.

Innholdet til denne sesjonen er i samarbeid med KS.


Felles kommunal journal.

Harald Hjelde, Prosjektleder Felles kommunal journal.

Presentasjon av status for prosjektet og overordnet plan.


Løsningsforslag.

Stine Drengsrud Eivindson, Delprosjektleder FKJ Løsning og informasjonssikkerhet.

Presentasjon av status i arbeidet med sentrale prinsipper i løsningsforslaget, herunder stegvis realisering av fremtidsrettet journal, samspill med nasjonale samhandlingsløsninger og økosystem hvor en journalplattform står sentralt.


Involvering og forankring.

Kjetil Løyning, Delprosjektleder FKJ Kommunikasjon og forankring.

Her vil prosjektet informere om status i involverings- og forankringsprosesser.

Digitalt X Meeting Point