Verdien av kunstig intelligens i helse

I denne sesjonen samles fire av Norges fremste eksperter på kunstig intelligens og helse. Ishita Barua er lege og stipendiat ved Oslo Universitetssykehus og UiO, og har vært gjesteforsker ved sykehuset BIDMC og Harvard Medical School. Dr. Morten Goodwin er professor ved Universitet i Agder og nestleder på senter for forskning på kunstig intelligens. Helga M. Brøgger er utdannet lege fra Universitetet i Oslo jobber som seniorrådgiver i IKT-tilsynet i Statens helsetilsyn, og er leder i Norsk radiologisk forening. Klas Pettersen er CEO i NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, et samarbeid  mellom åtte norske universiteter, to høgskoler og fire forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens (KI), maskinlæring og robotikk. er CEO i NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, et samarbeid mellom åtte norske universiteter, to høgskoler og fire forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens (KI), maskinlæring og robotikk.

Moderator: Ida Susanna Fattah, MedLytic


De har alle en sterk interesse og forståelse for kunstig intelligens og ny helseteknologi. På EHiN 2021 vil de ha en samtale om:

1. Hvorfor ser vi lite AI i medisin og i helsevesenet?
2. Hva kan vi gjøre for å få mer AI inn i helsevesenet
3. Blir leger etter hvert overflødige i klinikken (hvis nei, hvorfor ikke)?
4. Hva er det mest verdifulle denne teknologien kan bidra med innen helse- og omsorg?

 

Digitalt X Meeting Point