En nasjonal tilgangsløsning for helsedata – hvorfor haster det nå?

Hvordan skaper legemiddelindustrien innsikt og merverdi for pasienter og helsetjeneste ved å forske på norske helsedata?

Det er nødvendig at vi får på plass en nasjonal tilgangsløsning for sekundærbruk av helsedata, slik at vi øker bruken av våre unike kvalitets- og pasientregistre for å fremme folkehelsearbeidet og utvikle nye behandlingsmetoder. Legemiddelindustrien vil være en av aktørene som bidrar med nettopp dette, men som ser at norsk sendrektighet truer investeringsviljen.

Moderator: Pål Hasvold (AZ og leder av LMIs helsedatautvalg)


Erfaringer med registerdata innen IBD i Norge; TRIN-studien.

Mohsen Zangani, Medisinsk Direktør, Takeda Norge


Verdien av helsedata gjennom et legemiddels livssyklus – erfaringer fra Norge.

Maria Ulvestad, BMS Nordics, PhD, Ass. Dir Scientific Outcomes Research.


Innovative use potential for liberated Norwegian health data.

Nicolas Vaugelade-Baust, Novartis Norge.


Registerkohorter – en mulighet eller umulighet? Og hva skal man med det?

Siri Børø, Medical Specialist, Merck


Hvor attraktiv er Norge for industriens helsedataforskning, og hvilken betydning har en nasjonal tilgangsløsning?

Det blir diskusjon mellom moderator, innledende firma, Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse og Fredrik Glorvigen, avdelingsdirektør helseanalyseplattformen i Norsk Helsenett SF.

Digitalt X Meeting Point