Hvordan skal Norge bruke helsedata?

Helsedata har blitt et buzzord de siste årene, for forskning, diagnose, behandling og næringsutvikling. Det jobbes med en Helseanalyseplattform, digitalisering av registre og Real world evidence.

Moderator: Ketil Widerberg


Hvordan skal Norge dra nytte av denne utviklingen?

– Hvordan kan Norge tjene på de norske helsedataene fremover ? Råvaren «data» er ikke mye verdt alene, den må kombineres med kompetanse.

– Hvordan skal vi dele norske helsedata internasjonalt fremover? Her er det en del rettslige utfordringer, men vi skal likevel få utført forskning.

Panelsamtale med Giske Ursin, Ole Johan Borge, Håvard Kolle Riis og Monica Larsen.

Digitalt X Meeting Point