NSF workshop for inviterte deltagere – Utviklingssentre

NSFs Workshop for Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

USHTene skal utvikle veiledende planer med standardisert språk for bruk i sykepleiedokumentasjon. Workshopen skal diskutere utvikling og forvaltningsstruktur for planene. Kun for inviterte deltagere.

X Meeting Point
9. november 2021 11:30 - 17:00 Rom A7