Innovasjon og næringslivssamarbeid i Vestre Viken

Innledning om innovasjon, program for DHO og testbed i Vestre Viken HF.

Kristine Sahlberg, forsknings- og innovasjonssjef, Vestre Viken HF.


Nå «ser» vi – videosamtale med AMK.

Lise-Mette Lindland, avdelingssjef for AMK, Vestre Viken HF.


Erfaringer fra brukerstyrt epilepsioppfølging.

Marte Roa Syvertsen, lege ved Nevrologisk avdeling, Vestre Viken HF.

 

Moderator: Kristine Sahlberg.

X Meeting Point