Videoløsning i Helse Sør-Øst

For to år siden fikk EHiNs deltakere høre om hvordan det jobbes for å heve kvaliteten og effektiviteten i kreftbehandlingen ved å knytte spesialister ved ulike sykehus sammen til integrerte team ved hjelp av video. Prototypen som var under utvikling og hadde verdenspremiere under EHiN i 2019 er nå tatt i bruk i Helse Sør-Øst i stor skala (Helse Vest har noe bruk, Helse Midt-Norge har til uttesting, Helse Nord vurderer og vi møter interesse fra store deler av verden).

Den nye løsningen gir helsepersonell ved ulike sykehus anledning til å jobbe med inntil fire ulike presentasjonsstrømmer samtidig i samme videomøte. Helse Sør-Øst har i sine styrepapirer fremhevet at denne teknologien og endrede arbeidsprosesser er sentral for at man har nådd målene for gjennomføring av pakkeforløpende for kreft.

Moderator: Erik Lahnstein

Deltakere:

  • Ole Alexander Opdalshei, Kreftforeningen
  • Trine Strømsnes, Cisco
  • Carina Natalie Andreassen, Norsk helsenett
  • Randi Margit Ruud Mathiesen, Oslo universitetssykehus

Digitalt X Meeting Point