Datadeling og samhandling

Neste generasjon kommunal EPJ: et klinisk samhandlingsverktøy

Med Eirill Pettersen Buvik, Kernel og Nucleus Health og Morten Moe Gjendemsjø, Nucleus Health.

Kommunene trenger nye kliniske journalsystem – og Kernel har tatt utfordringen. Utviklingen av ny skybasert EPJ er godt i gang, og en sentral målsetning er å omgjøre EPJ til et klinisk samarbeidsverktøy. Vi vil presentere satsningen og demonstrere løsningen.

 


Sikre samtaler, enkelt!

Ivy Lotarev, CEO ReMin

Helsepersonell har behov for å kunne kommunisere raskt med hverandre, mange bruker i dag chatløsninger som ikke er egnet for helsevirksomheter og helserelatert kommunikasjon. «Kollega» er en helt ny løsning som kobler sammen helsepersonell på tvers av Norge og legger til rette for rask, uformell dialog og sikker informasjonsdeling mellom disse.

Digitalt X Meeting Point