Bruk av fellesløsninger

I samarbeid med DigDir, Helsedirektoratet og NAV.
Moderator: Synnøve Farstad

Bedre samhandlingen og utvekslingen av helseopplysninger mellom NAV og helsesektoren

Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-sjef i NAV.

NAV og helsesektoren bør jobbe bedre sammen med for å hjelpe brukerne/pasientene. Dette forutsetter gode digitale samhandlingsløsninger som understøtter nødvendig innovasjon og tjenesteutvikling.

Vi vil satse på å gjøre det enklere for helsesektoren å dele riktige helseopplysninger med oss. Volumet av helseopplysninger som utveksles er enormt og potensialet for effektivisering er stort både for helsesektoren og NAV. Ved å utnytte og videreutvikle nasjonale fellesløsninger kan flere helseopplysninger utveksles mellom helsesektoren og NAV.

Brukerperspektivet: Må sikre bedre samhandling mellom NAV og helsesektoren. I dag utveksles helseopplysninger på papir eller digitale strøm-på-papir-skjemaer. Flere at skjemaene er utdaterte og gjør dialogen mellom leger og NAV tidkrevende og vanskelig.

Endringsevne: Prosjektenes tid er over og vi driver med kontinuerlig utvikling og innovasjon. Det gir oss muligheter for kontinuerlig forbedring og hurtigere utvikling.

Samhandling: Vi ønsker tett samarbeid både teknisk og forretningsmessig. NAV kjenner behovene og vil utvikle løsningene.

Standardisering: Vi satser på FHIR som standard for kommunikasjonen med helse og bruk av nasjonale fellesløsninger som ID-porten og Maskinporten med flere

Dette gjør vi nå: Digital plattform for å utveksle helseopplysninger og forbedre legeerklæringen ved arbeidsuførhet


Aktørene må lykkes – Samhandlingsplattform

Ronny Holten Olsen, områdeprodukteier samhandlingsplattform, Norsk Helsenett.

Stegvis utvikling av Samhandlingsplattform – et økosystem for leverandørene og aktørene i helsesektoren og samhandlende sektorer.

Et viktig suksesskriterium for at helsesektoren skal nå sine målsetninger er at leverandørmarkedet og aktørene gis muligheter til å lykkes.

Behovet for tverrfaglighet og teamarbeid også på tvers av sektorer vil bli viktig fremover.

Norsk Helsenett SF har tatt utfordringen og har startet reisen. Vi vil gi noen smakebiter på hva og hvordan vi tenker.

Hvem blir med oss på reisen?


Digitaliseringsdirektoratet (09:00 – 09:20)

Stig Slaatto-Hornnes, DigDir.

Offentlig sektor har etablert en rekke nasjonale fellesløsninger som dekker felles behov på digitaliseringsfeltet, slik som innlogging, elektronisk signering, autentisering, registre, osv.

Fellesløsninger er byggeklosser som kan brukes i utviklingen av offentlige digitale tjenester, og som bidra til å gi innbyggerne mer enhetlige tjenester på tvers av forvaltningen.

Dette gjelder for eksempel ID-porten, som gir innbyggerne den samme sikre og enkle innloggingsfunksjonaliteten uansett hvilken etat eller kommune man logger inn hos.

Produktsjef Stig Slaatto-Hornnes vil gi en status for ID-porten, hvilke behov vi har avdekket innen helsesektoren og om vår strategi for videre arbeid innen digitale tillitstjenester.

Digitalt X Meeting Point