Velferdsteknologi gir gevinster, men går for sakte. Hvordan får vi med alle?

70% av kommunene tilbyr en eller flere tjenester ved hjelp av velferdsteknologi, men de fleste kommunene har fortsatt en vei å gå for å sikre velferdsteknologi forblir ordinære tjenester i drift. Hver er hindringene og hva må til for få med alle?

Denne sesjonen er i samarbeid med KS.


Innledning

Kristin Standal, Avdelingsdirektør avdeling ehelse, KS.


Om kommunenes satsing på velferdsteknologi

Anette Skogstad, Rådgiver, Bodø kommune.

  • Hvilke gevinster og nytte gir velferdsteknologi innbyggere, kommuner og helseansatte?
  • Hvordan jobber kommunene med velferdsteknologi?
    • Innsatsområder
    • Hvordan jobbe med kultur og holdninger for å lykkes

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

Dagny Meltvik, Seksjonsleder velferdsteknologi, Oslo kommune.

Hvordan Oslo kommune jobber med Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP).

Digitalt X Meeting Point
10. november 2021 10:30 - 11:30 -X-box
  • Norsk