Innovasjon i krisetid

Under pandemien måtte noen prosesser gjennomføres raskere enn det man var vant til i offentlig sektor. Disse kortreiste beslutningene ble en viktig faktor for suksess.

Pandemien ga grobunn for arbeidsmetoder som inspirerer for fremtiden. Her er noen eksempler.

Moderator: Sverre Fossen, Norsk helsenett

Deltakere:

  • Bodil Rabben, Norsk Helsenett
  • Silje Therese Kristensen, Nordlandssykehuset HF
  • Line A. Sæle, Folkehelseinstituttet
  • Tord Kjesbu, Diakonhjemmet Sykehus
  • Ottar Wiklund Helseetaten, Oslo kommune
  • Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet

Digitalt X Meeting Point