​Karl Vestli

Direktoratet for e-helse

Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse.