Anette Skogstad

ForUT, Bodø kommune

Anette Skogstad er sykepleier og har jobbet mange år i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Jobber nå som rådgiver i ForUT(Forvaltning- og utviklingsteam for eHelse) i Bodø kommune. Jobber her som fagansvarlig forvaltning og utvikling av fagsystemene som benyttes i helse- og omsorgsavdelingen. Har de siste tre årene vært prosjektleder for spredningsprosjektet på trygghets- og mestringsteknologi i Bodø. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø, Røst, og Rødøy kommune. Alle kommunene har satt teknologiene sine ut i drift, og fokuset nå er på å finpusse tjenesteforløp og rutiner slik at de blir mer optimalisert.