Anne Gerd Granås

Professor UIO/NSE
Moderator

Anne Gerd Granås er professor i samfunnsfarmasi ved Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo. Hun er også Professor II ved Nasjonalt senter for eHelseforskning (NSE) i Tromsø.

Granås leder flere forskningsprosjekt innen apotekfarmasi, klinisk farmasi og sykehusfarmasi, med spesiell fokus på pasientsikkerhet, tverrfaglige legemiddelgjennomganger, polyfarmasi og avmedisinering, og uhensiktsmessig legemiddelbruk hos eldre. Hun har oversatt og tilrettelagt for bruk av forskrivningsverktøyene “STOPP/START 2” og “STOPPFrail 2”. Hun har også forsket på digitalisering av legemiddelhåndtering (lukket legemiddelsløyfe, multidose), samt feil og avvik ved legemiddelhåndtering.

Hun har hatt en rekke styreverv i nasjonale og internasjonale farmasøytiske organisasjoner, vært Fulbright scholar ved University of California, San Diego (2017) og mottatt utmerkelsen Årets farmasøyt (2019).

Se for øvrig https://www.mn.uio.no/farmasi/personer/vit/anngg/