Arild Kristensen

Norwegian Smart Care Cluster

Arild Kristensen er leder for Norwegian Smart Care Cluster – en ArenaPro klynge for helse og velferdsteknologi i det nasjonale klyngeprogrammet. Han har hatt denne posisjon siden oppstart i 2014. Arild leder og helse vertikalen i Validé AS og innehar flere styreverv. Han er utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University, Edinburgh med lang erfaring som leder, selger, entrepenør og konsulent i selskapene IBM, Datus, iSolutions, Metier og Eskaler.