Bodil Helene Bach

SMARTsam

Bodil Helene Bach er prosjektleder for Digitale sårtjenester og videorådgiver i Vestre Viken.

Hun er tidligere barnesykepleier, har arbeidet med telemedisin, samhandling og e-Helse siden 1994. Hun arbeidet ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Universitetssykehuset i Nord-Norge HF frem til 2011. Etter det har hun vært frittstående rådgiver for HF, kommuner, allmennpraktikere med fler (i flere firma, nå SMARTsam AS). Hun har en mastergrad i helseinformatikk fra UiA, og har skrevet masteroppgave med fokus på utfordringer kommuner møter ved innføring av teknologi (Bach, B, Bergland A; 2013).  Hva skal til for å innføre teknologi og få folk til å bruke den i sitt daglige arbeid?