Cecilie Karlsen

Universitetet i Agder

Cecilie Karlsen jobber som førsteamanuensis ved institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA), og er også tilknyttet senter for e-helse ved UiA. Hun har en doktorgrad i helsevitenskap, og har forsket på erfaringer knyttet til implementering av velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenester siden 2015. Før dette har hun jobbet i flere år som prosjektleder og koordinator for velferdsteknologi i Kvinesdal kommune og Lister-regionen.

Cecilie har sammen med forskere ved UiA og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) utviklet en ny opplæringspakke, Velferdsteknologiens ABC, i en samskapende prosess med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Agder øst, samt representanter fra kommuner og Nasjonalt velferdsteknologiprogram.