Christian Skattum

Oslo Universitetssykehus

Christian Skattum er utdannet statsviter, og leder innovasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Han har lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, og har fulgt utvikling av velferdsteknologiområdet både fra kommunesiden, sykehussiden, og ikke minst fulgt utviklingen i leverandørmarkedet. Det utadvendte sykehus og digital hjemmoppfølging står sentralt i OUS Hjemme, som er sykehuset satsing på levering av spesialisthelsetjenester der pasienten er. Skattum er opptatt av innsiktsdrevet innovasjon, og viktigheten av god dialog mellom offentlig og privat virksomhet i utviklingen av nye løsninger som kan gi bærekraftige helsetjenester.