Dagfinn Bergsager

Universitetet i Oslo

Dagfinn Bergsager jobber på Universitetet i Oslo, og er ansvarlig for den mest brukte løsningen for innsamling av surveydata til bruk i helseforskning i Norge. Ved hjelp av nettskjema.no er det blitt samlet inn millioner av svar til helseforskningsprosjekter det siste året, som er direkte videresendt for analyse i Tjenester for sensitive data – TSD.

I tillegg til å veilede forskere er Dagfinn leder for webutvikling og foreleser om personvern ved UiO, BI og UiT.

Etter å ha utviklet flere mobilapper til bruk i forskning, har Dagfinn nå vært med på å tilpasse løsningene for innsamling og analyse av forskningsdata til klinisk bruk. FoodCapture bruker UiOs IT-løsninger som er utviklet for bruk i forskning, og Dagfinn vil fortelle hvordan de klarte å tilpasse løsningene til klinisk bruk.