Elisabeth Dreier Sørvik

OUS

Elisabeth Dreier Sørvik er utdannet samfunnsviter og ansatt ved Innovasjonsavdelingen i Oslo universitetssykehus (OUS). Elisabeth leder prosjektet OUS Hjemme, som er OUS sin satsing på hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging. Hun har over flere år arbeidet med utvikling og innovasjon, i både direktorat og mot kommuner. De siste årene har hun jobbet med tjenesteutvikling i samarbeid med sykehusets klinikker, spesielt med fokus på utvikling og etablering av hjemmesykehus og spesialisthelsetjenester i hjemmet.