Geirr Halvorsen

APPetitus

Geirr Halvorsen er ansvarlig for forretningsutvikling i APPetitus, og han ser frem til å ha dialog med dere rundt hvordan vi kan hjelpe til å forebygge og behandle feilernæring i Norge. Geirr jobbet tidligere for IBM (International Business Machines). Her har han hatt mange ulike roller og opparbeidet seg en bred IT-kompetanse. Han trives best når han jobber sammen med kunder og kan hjelpe til med å ta i bruk nye løsninger. Det er viktig at vi sammen er entusiastiske for å gjøre hverdagen enklere. Underernæring er en stor utfordring i dag og han er blitt veldig engasjert i hvordan ett digitalt støtteverktøy som APPetitus kan være med på å gjøre en forskjell. Hensikten er å forebygge utvikling av underernæring, for igjen å kunne redusere pleiebehov, behov for sykehusinnleggelser og at hjemmeboende blir mer selvhjulpne.