Grete Kvernland-Berg

PA Consulting

Grete Kvernland-Berg er utdannet siviløkonom, og er partner og norgessjef i innovasjonsselskapet PA Consulting. Hun leder PAs bidrag inn i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og det landsdekkende helseinnovasjonsnettverket InnoMed. Grete har mange års erfaring fra arbeid med digital transformasjon og tjenesteinnovasjon i primær- og spesialisthelsetjenesten. Hun har dyp sektorforståelse, og har i årevis jobbet sammen med helsepersonell i arbeidet med å utvikle nye pasientforløp og innføring av teknologi. De siste årene har hun spesielt fokusert på utprøving og implementering av digital hjemmeoppfølging på tvers av sykehus, fastleger og kommunale helsetjenester.