Håvard Kolle Riis

Direktoratet for e-helse

Håvard Kolle Riis er avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse. Han er programeier for Helsedataprogrammet og ansvarlig for etableringen av Helsedataservice og Helseanalyseplattformen. Han har tidligere vært assisterende bibliotekdirektør ved Universitetet i Oslo.