Hege Eiklid

Innocom AS

Hege Eiklid er gründer og ildsjelen bak oppstartselskapet Innocom AS som vant Norges første Innovasjonspartnerskap, og som er en av de få start-ups som Telia satser på i 2021. Sammen med SESAM Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ved Stavanger universitetssjukehus har Hege vært med på å videreutvikle aktiviseringsroboten Berntsen, slik at den kan tas i bruk til skolering av personer med demens. Hege er fascinert av mulighetene som finnes for aktivisering, opptrening og opplæring ved bruk av teknologi, og har tro på at nye løsninger basert på reelle behov kan gjøre en forskjell.