Helga M. Brøgger

Statens helsetilsyn

Helga M. Brøgger er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som seniorrådgiver i IKT-tilsynet i Statens helsetilsyn. Hun er leder i Norsk radiologisk forening. Helga har en sterk interesse for helseteknologi, med spesielt fokus på kunstig intelligens. For at ny teknologi og nye løsninger skal gi verdi for pasient og helsepersonell, er det viktig å finne den rette balansen mellom faglige hensyn, regulatoriske krav og brukeres rett til medbestemmelse.

Helga Brøgger og Gry Dahle snakker ut på EHiNpodden:

Legeforeningen ser på hemmere og fremmere for helseinnovasjon