Hilde Færevik

SINTEF Digital

Hilde Færevik er seniorforsker og forretningsutvikler i SINTEF Digital, avdeling Helse. Hun har en doktorgrad i fysiologi, og kompetanse innen kognitive metoder og fysiologiske målinger. Hun ledet et forretningsområde SmartWear i SINTEF i ti år, med fokus på å utvikle nye innovative løsninger for helse og sikkerhet i ulike sektorer. Hun sitter i styret for Geminsenteret XR, og leder for tiden et prosjekt som skal undersøke hvordan relasjonelle forhold på arbeidsplassen påvirker søvn og fatigue hos ansatte i omsorgsyrker. Hilde er SINTEF sin representant i den nasjonale referansegruppen for Helseklyngen i Horisont Europa, og er opptatt av at endringen i helsetjenester i Europa krever en sterk involvering av hele helseforsknings- og innovasjonsøkosystemet for vekst. Et bærekraftig leverandørmarked krever endring i fokus fra mye pilotering og brukerbehov i forskning og innovasjonsprosjekter til mer fokus på validering av løsninger.