Jan Morten Engzelius

Helse Sør-Øst RHF

Jan Morten Engzelius er spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF, enhet for Samhandling og Brukermedvirkning.

  • Leder av Praksiskonsulentordningen i Vestre Viken HF 2007-2012
  • Leder av Praksiskonsulentordningen på regionsnivå HSØ-RHF 2012 -> nå.
  • Tidl. Prosjektleder for Legevaktsbilen i Asker & Bærum (2012)
  •  Spesialrådgiver i Enhet for Samhandling og Brukermedvirkning HSØ-RHF 2012 -> nå